Viêm thận mạn tính

Viên thận mạn tính có 2 hội chứng là viêm bể thận mạn và viêm cầu thận mạn. Nguyên nhân gây ra viên thận mã tính có rất nhiều nguyên nhân, và cách phòng tránh viêm thận mạn như nào, biến chứng của bệnh cũng rất nguy hiểm vậy nên hãy trang bị cho kiến thức để hạn chế thấp nhất nguy cơ bị viêm thận sảy ra với bản thân.