Sỏi niệu đạo

Sỏi niệu đạo không tự sinh ra từ niệu đạo mà nguồn gốc của sỏi niệu đạo là tự sỏi mật. Các viên sỏi mật được hình thành rồi qua đường niệu đạo xuống bàng quang. Do kích thước lớn nên bị mắc kẹt tại niệu đạo. Nên người ta gọi là sỏi niệu đạo.

Nội dung không hiển thị