QUẢNG CÁO VỚI CHÚNG TÔI

Hãy gửi email tới chúng tôi về địa chỉ trungtamthuocgiatruyen.com@gmail.com để biết được các thông tin về quảng cáo trực tuyến. Bộ phận bán hàng của chúng tôi sẽ phản hồi sớm nhất cho bạn.

Nội dung quảng cáo trong 2 lĩnh vực là:

  • Quảng cáo hàng tiêu dùng: Dược phẩm và thiết bị y tế
  • Quảng cáo cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp

Cập nhật: ngày 01 tháng 01 năm 2019