Điều trị sỏi thận

Sỏi thận có những cách điều trị gì. Điều trị bằng đông y có những bài thuốc nào giúp tán sỏi hiệu quả, điều trị bằng tây y có những biện pháp nào, có phải phẫu hay không.