Bệnh sỏi thận

Bệnh sỏi thận là một trong những bệnh phổ biển trên toàn thế giới. Tỉ lệ mắc sỏi thận là 7,54 % sỏi thận sảy ra ở tất cả các giới, Đàn ông mắc sỏi thận nhiều hơn phụ nữ và trẻ em. Người tuổi càng cao thì tỉ lệ mắc sỏi thận càng lớn.Tỉ lệ người mắc bệnh sỏi thận ngày càng tăng. Tại mỹ năm 1970, tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận chỉ có 3,8% nhưng vào năm 1990 tăng lên 5,2% và năm 2000 là 8,8%. Xu hướng này tương tự tại Đức. Tỷ lệ sỏi thận năm 1997 4%  năm 2001 đã tăng lên 4,7%. Số người cao tuổi mắc sỏi thận trên 65 tuổi từ 6,8% tăng lên 9,5% chỉ trong 5 năm.

Trang 1 / 7 1 2 7